2005.3. Nepilnos kvadratinės lygtys

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite nepilnos kvadratinės lygties šaknis, jei a=3, b=0, o c=-48.
ax^2+bx+c=0
x=±
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Nepilnos kvadratinės lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos
  2. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  3. Algebra: Racionali išraiška
  4. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  5. Fizika:
  6. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  7. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  8. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  9. Fizika:
  10. Algebra: Racionalieji skaičiai