2650.3. Kvadratinė šaknis

Parašykite teisingą atsakymą.

\sqrt{144} =
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos išraiška
  2. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  3. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  4. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  5. Algebra: Tikimybė
  6. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  7. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  8. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  9. Algebra: Grafikas y = k/x
  10. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.