2379.3. Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.


Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar naudojantis trikampių lygumo požymiais ir taisykle, kurioje sakoma, kad trikampio vidaus kampų suma lygi 180 laipsnių, įmanoma įrodyti, kad paveiksle duoti trikampiai yra lygūs?
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Vienodieji trikampiai
Potemė
Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 2. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 3. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 4. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 5. Algebra: Abcisės ašis
 6. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 7. Algebra: Daugianariai
 8. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 9. Algebra:
 10. Algebra: Dvinariai
 11. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 12. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 13. Algebra: Vienodi vienanariai
 14. Algebra: Priešingi daugianariai
 15. Algebra: Lygties sąvoka
 16. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 17. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 18. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės. +?
 19. Algebra: Panašūs vienanariai
 20. Algebra: Funkcija y = x²
 21. Algebra: Lygties sąvoka
 22. Algebra: Panašūs vienanariai
 23. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 24. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 25. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 26. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 27. Algebra:
 28. Algebra: Raidė - kintamasis
 29. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 30. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 31. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 32. Algebra: Ordinatės ašis
 33. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 34. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 35. Algebra: Priešingi daugianariai
 36. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 37. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 38. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 39. Algebra: Trinariai
 40. Algebra: Dvinariai
 41. Algebra: Skaičių lygtys
 42. Algebra: