2379.3. Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.


Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar naudojantis trikampių lygumo požymiais ir taisykle, kurioje sakoma, kad trikampio vidaus kampų suma lygi 180 laipsnių, įmanoma įrodyti, kad paveiksle duoti trikampiai yra lygūs?
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Vienodieji trikampiai
Potemė
Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 2. Algebra: Dvinariai
 3. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 4. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 5. Algebra: Dvinariai
 6. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 7. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 8. Algebra:
 9. Algebra: Vienodi vienanariai
 10. Algebra: Funkcija y = x²
 11. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės. +?
 12. Algebra: Panašūs vienanariai
 13. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 14. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 15. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 16. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 17. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 18. Algebra: Skaičių lygtys
 19. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 20. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 21. Algebra: Panašūs vienanariai
 22. Algebra: Daugianariai
 23. Algebra: Trinariai
 24. Algebra:
 25. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 26. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 27. Algebra: Abcisės ašis
 28. Algebra:
 29. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 30. Algebra: Priešingi daugianariai
 31. Algebra: Lygties sąvoka
 32. Algebra: Lygties sąvoka
 33. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 34. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 35. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 36. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 37. Algebra: Raidė - kintamasis
 38. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 39. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 40. Algebra: Priešingi daugianariai
 41. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 42. Algebra: Ordinatės ašis