2956.3. Sąveika, jėga ir saugumas.

Parašykite teisingą atsakymą

Kulkos tūris yra 0.008 m^3. 80 N jėgos veikiama įgauna 4 m/s^2 pagreitį. Apskaičiuokite kulkos tankį.
p=
kg/m^3
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sąveika, jėga ir saugumas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Moda
  2. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  3. Fizika:
  4. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  5. Algebra: Diskriminantas
  6. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  7. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  8. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  9. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  10. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.