2956.3. Sąveika, jėga ir saugumas.

Parašykite teisingą atsakymą

Kulkos tūris yra 0.008 m^3. 80 N jėgos veikiama įgauna 4 m/s^2 pagreitį. Apskaičiuokite kulkos tankį.
p=
kg/m^3
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sąveika, jėga ir saugumas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  2. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  3. Geometrija:
  4. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros KĻŪDA UZDEVUMĀ
  5. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  6. Geometrija:
  7. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  8. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  9. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  10. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė