2956.3. Sąveika, jėga ir saugumas.

Parašykite teisingą atsakymą

Kulkos tūris yra 0.008 m^3. 80 N jėgos veikiama įgauna 4 m/s^2 pagreitį. Apskaičiuokite kulkos tankį.
p=
kg/m^3
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sąveika, jėga ir saugumas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 2. Fizika: Apšvietimas ir sauga
 3. Geometrija:
 4. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
 5. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
 6. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 7. Algebra: Diskriminantas
 8. Algebra: Moda
 9. Fizika: Judėjimo grafikas..
 10. Fizika:
 11. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 12. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
 13. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 14. Fizika: Medžiagos būsenos
 15. Fizika:
 16. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 17. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 18. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
 19. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 20. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
 21. Geometrija:
 22. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
 23. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 24. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros KĻŪDA UZDEVUMĀ
 25. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 26. Fizika: Garso savybės
 27. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 28. Algebra: Moda
 29. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 30. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
 31. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 32. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 33. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
 34. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 35. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
 36. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 37. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 38. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
 39. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 40. Algebra: Diskriminantas
 41. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 42. Algebra: Proporcijos, procentai