2153.3. Amplitudė (varijacinė eilutė)

Parašykite atsakymą.

Duoti skaičiai: \left\{\frac{5}{10};\frac{1}{5};\frac{3}{3};\frac{18}{4};\frac{7}{4};-\frac{5}{10}\right\}. Apskaičiuokite amplitudę.
Amplitudė =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Amplitudė (varjacinė eilutė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinė šaknis
  2. Geometrija:
  3. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  4. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  5. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  6. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  7. Chemija: Medžiagos kiekis.
  8. Algebra: Hiperbolė
  9. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  10. Fizika: Fizikos mokslas ir procesas.