2153.3. Amplitudė (varijacinė eilutė)

Parašykite atsakymą.

Duoti skaičiai: \left\{\frac{5}{10};\frac{1}{5};\frac{3}{3};\frac{18}{4};\frac{7}{4};-\frac{5}{10}\right\}. Apskaičiuokite amplitudę.
Amplitudė =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Amplitudė (varjacinė eilutė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
  3. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  4. Fizika: Garso sklidimas.
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  7. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  8. Algebra: Amplitudė (varijacinė eilutė)
  9. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  10. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.