1220.3. Veiksmai su daugianariais


Pasirinkite atsakymą.

Ar daugianaris užrašytas paprasta forma? 6y^{3}z-2x^{2}+y
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Veiksmai su daugianariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skirtingi vienanariai
 2. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 3. Geometrija:
 4. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 5. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 6. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 7. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 8. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 9. Algebra: Dydžių priklausomybė
 10. Algebra: Vienanario koeficientas
 11. Algebra: Vienanariai
 12. Algebra: Tapatybės
 13. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 14. Algebra: Kintamojo reikšmė
 15. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 16. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 17. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 18. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 19. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 20. Algebra: Funkcija y = x²
 21. Algebra: Vienodi vienanariai
 22. Algebra: Procentai ir proporcijos
 23. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 24. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 25. Algebra: Skaičiaus modulis
 26. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 27. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 28. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 29. Algebra: Skirtingi vienanariai
 30. Algebra: Panašūs daugianariai
 31. Algebra: Skirtingi vienanariai
 32. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 33. Algebra:
 34. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 35. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 36. Algebra:
 37. Algebra: Abcisės ašis
 38. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 39. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 40. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 41. Algebra: Tapatybės
 42. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.