1220.3. Veiksmai su daugianariais


Pasirinkite atsakymą.

Ar daugianaris užrašytas paprasta forma? 6y^{3}z-2x^{2}+y
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Veiksmai su daugianariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  2. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  3. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  4. Algebra: Skaičiaus modulis
  5. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  6. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  7. Algebra: Vienodi vienanariai
  8. Algebra: Procentai ir proporcijos
  9. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  10. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)