2387.3. Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Pasirinkite atsakymą.

Atstumą tarp dviejų lygiagrečių tiesių įmanoma nustatyti
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + c = 0
  2. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  3. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  4. Algebra: Hiperbolė
  5. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  6. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  7. Fizika: Šviesos spektras.
  8. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  9. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  10. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys