1635.3. Koordinačių plokštumos taškas

Parašykite atsakymą.

Užrašykite formulę, kad ji kirstų koordinačių plokštumos centrą (jei tinka visi skaičiai rašykite R, jei ne - U). Lygtis y=-2kx; k=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos taškas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  2. Algebra: Vienodi vienanariai
  3. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  4. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  5. Algebra: Panašūs daugianariai
  6. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  7. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  8. Algebra: Lygčių savybės
  9. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  10. Algebra: Vienanario koeficientas