2436.3. Lygiagretainis, jo elementai ir savybės

Pasirinkite atsakymą.

Duotas keturkampis ABCD. Jo įstrižainės susikerta taške O. Ar pavyzdyje duota informacija parodo, kad ABCD yra lygiagretainis? AB=2m, CD=2m, BC=2m, DA=2m
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagretainis
Potemė
Lygiagretainis, jo elementai ir savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
 2. Algebra: ax² + c = 0
 3. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 4. Chemija: Medžiagų įvairovė.
 5. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 6. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė.
 7. Algebra: Formulė y = k/x
 8. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
 9. Fizika:
 10. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 11. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 12. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 13. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
 14. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
 15. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 16. Algebra: Diskriminantas
 17. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 18. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
 19. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 20. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
 21. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
 22. Chemija: Medžiagos kiekis.
 23. Geometrija:
 24. Fizika: Garso sklidimas.
 25. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
 26. Chemija: Medžiagos kiekis.
 27. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
 28. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 29. Algebra:
 30. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
 31. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 32. Algebra: Tikimybė
 33. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
 34. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 35. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 36. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 37. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 38. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 39. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
 40. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
 41. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 42. Fizika: