2436.3. Lygiagretainis, jo elementai ir savybės

Pasirinkite atsakymą.

Duotas keturkampis ABCD. Jo įstrižainės susikerta taške O. Ar pavyzdyje duota informacija parodo, kad ABCD yra lygiagretainis? AB=2m, CD=2m, BC=2m, DA=2m
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagretainis
Potemė
Lygiagretainis, jo elementai ir savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
  2. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  3. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  4. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  5. Geometrija:
  6. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  7. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  8. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  9. Fizika: Garso sklidimas.
  10. Algebra: Aritmetinis vidurkis