2436.3. Lygiagretainis, jo elementai ir savybės

Pasirinkite atsakymą.

Duotas keturkampis ABCD. Jo įstrižainės susikerta taške O. Ar pavyzdyje duota informacija parodo, kad ABCD yra lygiagretainis? AB=2m, CD=2m, BC=2m, DA=2m
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagretainis
Potemė
Lygiagretainis, jo elementai ir savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  3. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  4. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  5. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  6. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  7. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  8. Algebra: ax² + c = 0
  9. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  10. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.