2125.3. Aritmetinis vidurkis

Suraskite teisingus atsakymus.

Kurios skaičių grupės vidurkis yra 16?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Aritmetinis vidurkis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Fizika: Judėjimo grafikas..
  3. Algebra: Mediana
  4. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  5. Fizika: Garso sklidimas.
  6. Fizika: Judėjimo grafikas..
  7. Chemija: Medžiagos kiekis.
  8. Fizika: Judėjimo rūšys.
  9. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  10. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose