2125.3. Aritmetinis vidurkis

Suraskite teisingus atsakymus.

Kurios skaičių grupės vidurkis yra 16?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Aritmetinis vidurkis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  2. Algebra: ax² + bx = 0
  3. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  4. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  5. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  6. Algebra: Moda
  7. Fizika: Garso savybės.
  8. Algebra: Trupmenos išraiška
  9. Algebra: Kvadratinės lygtys
  10. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos