2125.3. Aritmetinis vidurkis

Suraskite teisingus atsakymus.

Kurios skaičių grupės vidurkis yra 16?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Aritmetinis vidurkis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  2. Fizika: Garso savybės.
  3. Fizika: Judėjimo grafikas..
  4. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  5. Algebra: Kvadratinės lygtys
  6. Algebra: Trupmenos išraiška
  7. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  8. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  9. Fizika: Garso pasekmės.
  10. Algebra: Grafikas