1812.3. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Parašykite teisingą atsakymą.

Užrašykite funkcijos formulę: funkcijos reikšmė 4 vienetais diesnė už argumento reikšmę.
y=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  2. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  3. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  4. Algebra: Trinariai
  5. Algebra:
  6. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  7. Algebra: Taško koordinatės
  8. Algebra: Trinariai
  9. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  10. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.