1812.3. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Parašykite teisingą atsakymą.

Užrašykite funkcijos formulę: funkcijos reikšmė 4 vienetais diesnė už argumento reikšmę.
y=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 2. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 3. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 4. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 5. Algebra:
 6. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 7. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 8. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 9. Algebra: Funkcija
 10. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 11. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 12. Algebra: Trinariai
 13. Algebra: Ordinatės ašis
 14. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 15. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 16. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 17. Algebra: Panašūs vienanariai
 18. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 19. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 20. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 21. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 22. Algebra:
 23. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 24. Algebra:
 25. Algebra: Panašūs vienanariai
 26. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 27. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 28. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 29. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 30. Algebra: Taško koordinatės
 31. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 32. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 33. Algebra: Funkcija y = x²
 34. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 35. Algebra: Vienanariai
 36. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 37. Algebra: Trinariai
 38. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 39. Algebra: Skaičių lygtys
 40. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 41. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 42. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos