1812.3. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Parašykite teisingą atsakymą.

Užrašykite funkcijos formulę: funkcijos reikšmė 4 vienetais diesnė už argumento reikšmę.
y=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičių lygtys
  2. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  3. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  4. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  5. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  6. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  7. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  8. Algebra:
  9. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  10. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys