2195.3. Tikimybė

Parašykite teisingą atsakymą.

Jei bet koks skaičius kartojamas 24 kartus ir jo santykinis dažnis yra 0,8, tada iš viso elementų yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tikimybė
  2. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  3. Algebra: Racionali išraiška
  4. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  5. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  6. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  7. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  8. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  9. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  10. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė