774.3. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Užpildykite tarpus.

Įrašykite vieną iš šių terminų: smailus, bukas, status, ištiestas, nepilnutinis, pilnas.
Kampas, kurį pusiaukampinė dalija į du bukus kampus yra kampas.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 2. Algebra: Ordinatės ašis
 3. Algebra:
 4. Algebra:
 5. Algebra: Dydžių priklausomybė
 6. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 7. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 8. Algebra: Taško koordinatės
 9. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 10. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 11. Algebra: Skaičiaus modulis
 12. Algebra: Trinariai
 13. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 14. Algebra:
 15. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 16. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 17. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 18. Algebra: Taško koordinatės
 19. Algebra: Racionalieji skaičiai
 20. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 21. Algebra: Vienanario koeficientas
 22. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 23. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 24. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 25. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 26. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 27. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 28. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 29. Algebra: Lygties sąvoka
 30. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 31. Algebra: Koordinačių plokštuma
 32. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 33. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 34. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 35. Algebra: Panašūs vienanariai
 36. Algebra: Tapatybės
 37. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 38. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 39. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 40. Algebra: Panašūs vienanariai
 41. Algebra: Priešingi daugianariai
 42. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka