774.3. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Užpildykite tarpus.

Įrašykite vieną iš šių terminų: smailus, bukas, status, ištiestas, nepilnutinis, pilnas.
Kampas, kurį pusiaukampinė dalija į du bukus kampus yra kampas.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  2. Algebra: Taško koordinatės
  3. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  4. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  5. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  6. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  7. Algebra: Trinariai
  8. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  9. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
  10. Algebra: Priešingi daugianariai