774.3. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Užpildykite tarpus.

Įrašykite vieną iš šių terminų: smailus, bukas, status, ištiestas, nepilnutinis, pilnas.
Kampas, kurį pusiaukampinė dalija į du bukus kampus yra kampas.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 3. Algebra: Panašūs vienanariai
 4. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 5. Algebra: Taško koordinatės
 6. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 7. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 8. Algebra: Dydžių priklausomybė
 9. Algebra:
 10. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 11. Algebra:
 12. Algebra: Vienanario koeficientas
 13. Algebra: Tapatybės
 14. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 15. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 16. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 17. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 18. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 19. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 20. Algebra: Skaičiaus modulis
 21. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 22. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 23. Algebra: Panašūs vienanariai
 24. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 25. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 26. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 27. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 28. Algebra: Lygties sąvoka
 29. Algebra: Trinariai
 30. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 31. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 32. Algebra: Priešingi daugianariai
 33. Algebra: Racionalieji skaičiai
 34. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 35. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 36. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 37. Algebra: Koordinačių plokštuma
 38. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 39. Algebra: Ordinatės ašis
 40. Algebra: Taško koordinatės
 41. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 42. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.