796.3. Aksioma, teorema, įrodymas


Pasirinkite atsakymą.

Dvi tiesės BD and EC kertasi taške A. Ar įmanoma įrodyti, kad ∠ EAB = ∠DAC?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kryžminiaii ir gretutinia kampai
Potemė
Aksioma, teorema, įrodymas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 2. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 3. Algebra: Lygčių savybės
 4. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 5. Algebra: Vienodi vienanariai
 6. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 7. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 8. Algebra:
 9. Algebra: Priešingi daugianariai
 10. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 11. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 12. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 13. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 14. Algebra: Ordinatės ašis
 15. Algebra:
 16. Algebra: Dvinariai
 17. Algebra: Vienanariai
 18. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 19. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 20. Algebra: Trinariai
 21. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 22. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 23. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 24. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 25. Algebra:
 26. Algebra: Procentai ir proporcijos
 27. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 28. Algebra: Procentai ir proporcijos
 29. Algebra: Vienanario koeficientas
 30. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 31. Algebra: Procentai ir proporcijos
 32. Algebra: Dvinariai
 33. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 34. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 35. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 36. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 37. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 38. Algebra: Panašūs vienanariai
 39. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 40. Algebra: Panašūs daugianariai
 41. Algebra: Panašūs daugianariai
 42. Algebra: Procentai ir proporcijos