606.3. Skaičių lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Kuri iš šių lygčių yra klaidinga?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Skaičių lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičių lygtys
  2. Algebra:
  3. Algebra: Skirtingi vienanariai
  4. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  5. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  6. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  7. Algebra: Skirtingi vienanariai
  8. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  9. Algebra: Lygčių savybės
  10. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.