606.3. Skaičių lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Kuri iš šių lygčių yra klaidinga?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Skaičių lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  2. Algebra: Abcisės ašis
  3. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  4. Algebra: Lygčių savybės
  5. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  6. Algebra: Skirtingi vienanariai
  7. Algebra: Funkcija
  8. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  9. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  10. Algebra: Vienanario koeficientas