1271.3. Skaitmeninė išraiška

Apskaičiuokite
-\frac{20}{2^2}-(-\frac{1}{3})\times \frac{3}{4} =

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Skaitmeninė išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 2. Algebra: Skaičiaus modulis
 3. Algebra: Panašūs vienanariai
 4. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 6. Algebra: Dvinariai
 7. Algebra: Priešingi daugianariai
 8. Algebra: Kintamojo reikšmė
 9. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 10. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 11. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 12. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 13. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 14. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 15. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 16. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 17. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 18. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 19. Algebra: Vienanariai
 20. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 21. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 22. Algebra: Skirtingi vienanariai
 23. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 24. Algebra: Panašūs daugianariai
 25. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 26. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 27. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 28. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 29. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 30. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 31. Algebra: Procentai ir proporcijos
 32. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 33. Algebra: Panašūs vienanariai
 34. Algebra:
 35. Algebra: Skirtingi vienanariai
 36. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 37. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 38. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 39. Algebra: Panašūs vienanariai
 40. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 41. Algebra: Ordinatės ašis
 42. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.