2029.3. ax² + bx = 0

Parašykite atsakyma.

Apskaičiuokite lygties x^2=(k^2+4k+4)x šaknis, kai k=4!
x_1=0;x_2=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + bx = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Oro sudėtis ir jo panaudojimas (reakcijos)
  2. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  3. Algebra: Hiperbolė
  4. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  5. Algebra: Funkcija
  6. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  7. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  8. Fizika: Garso sklidimas.
  9. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  10. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis