2029.3. ax² + bx = 0

Parašykite atsakyma.

Apskaičiuokite lygties x^2=(k^2+4k+4)x šaknis, kai k=4!
x_1=0;x_2=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + bx = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso sklidimas.
  2. Fizika: Garso savybės.
  3. Fizika: Šviesos spektras.
  4. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  5. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  6. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  7. Algebra: Funkcija
  8. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  9. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  10. Algebra: Funkcija