2029.3. ax² + bx = 0

Parašykite atsakyma.

Apskaičiuokite lygties x^2=(k^2+4k+4)x šaknis, kai k=4!
x_1=0;x_2=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + bx = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  2. Algebra: Racionali išraiška
  3. Fizika:
  4. Chemija: Oro sudėtis ir jo panaudojimas (reakcijos)
  5. Fizika: Šviesos atspindys ir veidrodžiai.
  6. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  7. Fizika: Šviesos spektras.
  8. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  9. Fizika:
  10. Fizika: Garso savybės.