2029.3. ax² + bx = 0

Parašykite atsakyma.

Apskaičiuokite lygties x^2=(k^2+4k+4)x šaknis, kai k=4!
x_1=0;x_2=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + bx = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  2. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  3. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  4. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  5. Algebra: Trupmenos išraiška
  6. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  7. Fizika: Garso sklidimas.
  8. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  9. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  10. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai