2032.3. ax² + bx = 0

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite b reikšmę lygties ax^2+bx=0 , kai x_2=8ir a=1!
b=