124.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą!

Pakeiskite paprastą ar mišrią trupmeną į dešimtainę. Rašykite 2 skaičius po kablelio!
3\frac{3}{5}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 2. Algebra: Lygčių savybės
 3. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 4. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 5. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 6. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 7. Algebra: Skaičiaus modulis
 8. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 9. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 10. Algebra: Vienodi vienanariai
 11. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 12. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 13. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 14. Algebra: Dydžių priklausomybė
 15. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 16. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 17. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 18. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 19. Algebra: Tiesinė funkcija
 20. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 21. Algebra: Skaičių lygtys.
 22. Algebra: Abcisės ašis
 23. Algebra: Skaičių lygtys
 24. Algebra: Lygčių savybės
 25. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 26. Algebra: Priešingi daugianariai
 27. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 28. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 29. Algebra: Vienanario koeficientas
 30. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 31. Algebra:
 32. Algebra: Tapatybės
 33. Algebra: Tapatybės
 34. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 35. Algebra: Taško koordinatės
 36. Algebra: Procentai ir proporcijos
 37. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 38. Algebra: Vienodi vienanariai
 39. Algebra:
 40. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 41. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 42. Algebra: