1818.3. Skaičiaus modulis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite |-7,82|.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Skaičiaus modulis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  2. Algebra:
  3. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  4. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  5. Algebra: Dydžių priklausomybė
  6. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
  7. Algebra: Abcisės ašis
  8. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
  9. Algebra: Skaičių lygtys
  10. Algebra: Vienodi vienanariai