1818.3. Skaičiaus modulis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite |-7,82|.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Skaičiaus modulis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 2. Algebra: Vienodi vienanariai
 3. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 4. Algebra:
 5. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 6. Algebra: Procentai ir proporcijos
 7. Algebra: Skaičių lygtys
 8. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 9. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 10. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 11. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 12. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 13. Algebra: Tiesinė funkcija
 14. Algebra: Dydžių priklausomybė
 15. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 16. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 17. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 18. Algebra: Vienanario koeficientas
 19. Algebra: Tapatybės
 20. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 21. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 22. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 23. Algebra: Skaičiaus modulis
 24. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 25. Algebra: Vienodi vienanariai
 26. Algebra: Lygčių savybės
 27. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 28. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 29. Algebra: Tapatybės
 30. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 31. Algebra: Abcisės ašis
 32. Algebra: Lygčių savybės
 33. Algebra:
 34. Algebra:
 35. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 36. Algebra: Skaičių lygtys.
 37. Algebra: Taško koordinatės
 38. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 39. Algebra: Priešingi daugianariai
 40. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 41. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 42. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka