235.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Ar duoti reiškiniai 3+2\times 23-13 un (3+3)\times (23-13) yra tapatybės?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  2. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  3. Algebra: Funkcija y = x²
  4. Algebra: Skirtingi vienanariai
  5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  6. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  7. Algebra:
  8. Algebra: Tapatybės
  9. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  10. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės