235.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Ar duoti reiškiniai 3+2\times 23-13 un (3+3)\times (23-13) yra tapatybės?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Procentai ir proporcijos
 2. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 3. Algebra: Dydžių priklausomybė
 4. Algebra: Funkcija y = x²
 5. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 6. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 7. Algebra: Skirtingi vienanariai
 8. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 9. Algebra: Kintamojo reikšmė
 10. Algebra: Vienanario koeficientas
 11. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 12. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 13. Algebra: Tapatybės
 14. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 15. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 16. Algebra: Abcisės ašis
 17. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 18. Algebra:
 19. Algebra:
 20. Algebra: Panašūs daugianariai
 21. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 22. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 23. Algebra: Vienodi vienanariai
 24. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 25. Algebra: Skaičiaus modulis
 26. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 27. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 28. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 29. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 30. Algebra: Skirtingi vienanariai
 31. Algebra: Vienanariai
 32. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 33. Geometrija:
 34. Algebra: Tapatybės
 35. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 36. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 37. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 38. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 39. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 40. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 41. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 42. Algebra: Skirtingi vienanariai