235.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Ar duoti reiškiniai 3+2\times 23-13 un (3+3)\times (23-13) yra tapatybės?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  2. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  3. Algebra: Vienanariai
  4. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  5. Algebra: Panašūs daugianariai
  6. Geometrija:
  7. Algebra: Skaičiaus modulis
  8. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  9. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  10. Algebra: Tapatybių reiškiniai