235.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Ar duoti reiškiniai 3+2\times 23-13 un (3+3)\times (23-13) yra tapatybės?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 2. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 3. Algebra: Vienanariai
 4. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 5. Algebra:
 6. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 7. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 8. Algebra: Vienodi vienanariai
 9. Algebra: Abcisės ašis
 10. Algebra: Panašūs daugianariai
 11. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 12. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 13. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 14. Algebra: Skirtingi vienanariai
 15. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 16. Algebra: Funkcija y = x²
 17. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 18. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 19. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 20. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 21. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 22. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 23. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 24. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 25. Algebra:
 26. Algebra: Tapatybės
 27. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 28. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 29. Geometrija:
 30. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 31. Algebra: Tapatybės
 32. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 33. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 34. Algebra: Skirtingi vienanariai
 35. Algebra: Skirtingi vienanariai
 36. Algebra: Kintamojo reikšmė
 37. Algebra: Procentai ir proporcijos
 38. Algebra: Vienanario koeficientas
 39. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 40. Algebra: Skaičiaus modulis
 41. Algebra: Dydžių priklausomybė
 42. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė