235.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Ar duoti reiškiniai 3+2\times 23-13 un (3+3)\times (23-13) yra tapatybės?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  2. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  3. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  4. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  5. Geometrija:
  6. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  7. Algebra: Skirtingi vienanariai
  8. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  9. Algebra: Skirtingi vienanariai
  10. Algebra: Vienodi vienanariai