871.3. Racionali išraiška

Įrašykite reikiamus ženklus.

X ir Y priklauso natūralių skaičių aibei (x≠0). Parašykite reikiamą ženklą <,> ar =.
\frac{x^{2}}{x} \frac{1}{2} \frac{x^{2}}{x}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Racionali išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  3. Algebra:
  4. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  5. Algebra: Racionalieji skaičiai
  6. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  7. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  8. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  9. Fizika: Masė ir tankis
  10. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė