871.3. Racionali išraiška

Įrašykite reikiamus ženklus.

X ir Y priklauso natūralių skaičių aibei (x≠0). Parašykite reikiamą ženklą <,> ar =.
\frac{x^{2}}{x} \frac{1}{2} \frac{x^{2}}{x}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Racionali išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  2. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  3. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  4. Algebra: Parabolė
  5. Algebra: Trupmenos išraiška
  6. Fizika: Masė ir tankis
  7. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  8. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  9. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  10. Algebra: Moda