871.3. Racionali išraiška

Įrašykite reikiamus ženklus.

X ir Y priklauso natūralių skaičių aibei (x≠0). Parašykite reikiamą ženklą <,> ar =.
\frac{x^{2}}{x} \frac{1}{2} \frac{x^{2}}{x}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Racionali išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesos spektras.
  2. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  3. Algebra: Kvadratinės lygtys
  4. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  5. Algebra: Realieji skaičiai
  6. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  7. Algebra: Trupmenos išraiška
  8. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  9. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  10. Fizika: