1834.3. Tiesioginio proporcingumo sąvoka

Parašykite atsakymą.

3 draugai investavo į įmonę 580, 1010 ir 410 Eur. Per metus ši įmonė uždirbo 8400 Eur. Kiek uždirbs kiekvienas draugas, jei pelnas dalinamas proporcingai investuotai sumai?
1 draugas uždirbs
2 draugas uždirbs
3 draugas uždirbs
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesioginio proporcingumo sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 2. Algebra: Tapatybės
 3. Algebra: Kintamojo reikšmė
 4. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 5. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 6. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 7. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 8. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 9. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 10. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 11. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 12. Algebra: Lygčių savybės
 13. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 14. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 15. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 16. Algebra: Funkcija y = x²
 17. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 18. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 19. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 20. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 21. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 22. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 23. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 24. Algebra:
 25. Algebra: Vienodi vienanariai
 26. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 27. Algebra: Daugianariai
 28. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 29. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 30. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 31. Algebra:
 32. Algebra: Procentai ir proporcijos
 33. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 34. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 35. Algebra: Skaičiaus modulis
 36. Algebra: Racionalieji skaičiai
 37. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 38. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 39. Algebra:
 40. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 41. Algebra: Koordinačių plokštuma
 42. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas