3229.3. Panašūs vienanariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Pažymėkite, kuris vienanaris panašus į duotąjį vienanarį 3f^3e^2.

Šio vienanario laipsnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  2. Algebra: Racionalieji skaičiai
  3. Algebra: Koordinačių plokštuma
  4. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  5. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  6. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  7. Algebra: Lygties sąvoka
  8. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  9. Algebra: Kintamojo reikšmė
  10. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.