3229.3. Panašūs vienanariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Pažymėkite, kuris vienanaris panašus į duotąjį vienanarį 3f^3e^2.

Šio vienanario laipsnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  2. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  3. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  4. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  5. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  6. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  7. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  8. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  9. Algebra: Lygties sąvoka
  10. Algebra: Funkcija