780.3. Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės

Užbaikite duotą sakinį.


Atstumas tarp taško B ir tiesės EJ yra atkarpa
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kryžminiaii ir gretutinia kampai
Potemė
Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  2. Algebra: Vienanariai
  3. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  4. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  5. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  6. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  7. Algebra: Abcisės ašis
  8. Algebra: Racionalieji skaičiai
  9. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  10. Algebra: Lygties sąvoka