780.3. Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės

Užbaikite duotą sakinį.


Atstumas tarp taško B ir tiesės EJ yra atkarpa
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kryžminiaii ir gretutinia kampai
Potemė
Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Daugianariai
  2. Algebra: Funkcija
  3. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  4. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  5. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  6. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  7. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  8. Algebra: Vienanariai
  9. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  10. Algebra: Panašūs vienanariai