312.3. Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

elemento atomų.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  2. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  3. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  4. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  5. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  6. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  7. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  8. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  9. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą
  10. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės