312.3. Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

elemento atomų.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  2. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  3. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  4. Geometrija:
  5. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  6. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  7. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą
  8. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  9. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  10. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė