1167.3. Trupmenų daugyba ir dalyba


\frac{4y+x}{7}\div \frac{8x^2}{21+y}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų daugyba ir dalyba

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Judėjimo grafikas..
  2. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  3. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
  4. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
  5. Fizika:
  6. Algebra: Grafikas y = k/x
  7. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  8. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  9. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  10. Algebra: Kvadratinės lygtys