1642.3. Koordinačių plokštumos taškas

Parašykite atsakymą.

Kokios bus naujos taško A(1;-3) koordinatės, jei nauja koordinačių plokštuma bus nubrėžta su pradiniu tašku B(-1;2)?
∆ =
∇=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos taškas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionalieji skaičiai
  2. Algebra: Vienanariai
  3. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  4. Algebra: Ordinatės ašis
  5. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  6. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  7. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  8. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  9. Algebra: Dvinariai
  10. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.