1642.3. Koordinačių plokštumos taškas

Parašykite atsakymą.

Kokios bus naujos taško A(1;-3) koordinatės, jei nauja koordinačių plokštuma bus nubrėžta su pradiniu tašku B(-1;2)?
∆ =
∇=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos taškas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skirtingi vienanariai
  2. Algebra: Dvinariai
  3. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  4. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  5. Algebra: Kintamojo reikšmė
  6. Algebra: Ordinatės ašis
  7. Algebra: Panašūs vienanariai
  8. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  9. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  10. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku