1642.3. Koordinačių plokštumos taškas

Parašykite atsakymą.

Kokios bus naujos taško A(1;-3) koordinatės, jei nauja koordinačių plokštuma bus nubrėžta su pradiniu tašku B(-1;2)?
∆ =
∇=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos taškas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Algebra: Daugianariai
  3. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  4. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  5. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  7. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  8. Algebra: Panašūs vienanariai
  9. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  10. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.