1701.3. Taško koordinatės

Parašykite teisingą atsakymą!


Nustatykite J taško koordinates.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Taško koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 2. Algebra:
 3. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 4. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 5. Algebra: Tiesinė funkcija
 6. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 7. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 8. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 9. Algebra: Tapatybės
 10. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 11. Algebra: Taško koordinatės
 12. Algebra: Abcisės ašis
 13. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 14. Algebra: Dydžių priklausomybė
 15. Algebra: Vienodi vienanariai
 16. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 17. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 18. Algebra: Procentai ir proporcijos
 19. Algebra: Lygčių savybės
 20. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 21. Algebra: Skaičiaus modulis
 22. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 23. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 24. Algebra: Skaičių lygtys.
 25. Algebra: Vienodi vienanariai
 26. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 27. Algebra: Skaičių lygtys
 28. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 29. Algebra: Lygčių savybės
 30. Algebra:
 31. Algebra: Priešingi daugianariai
 32. Algebra: Vienanario koeficientas
 33. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 34. Algebra:
 35. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 36. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 37. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 38. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 39. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 40. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 41. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 42. Algebra: Tapatybės