1701.3. Taško koordinatės

Parašykite teisingą atsakymą!


Nustatykite J taško koordinates.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Taško koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Abcisės ašis
 2. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 3. Algebra: Vienanario koeficientas
 4. Algebra: Priešingi daugianariai
 5. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 6. Algebra: Lygčių savybės
 7. Algebra: Vienodi vienanariai
 8. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 9. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 10. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 11. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 12. Algebra:
 13. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 14. Algebra: Skaičių lygtys.
 15. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 16. Algebra: Skaičiaus modulis
 17. Algebra: Procentai ir proporcijos
 18. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 19. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 20. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 21. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 22. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 23. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 24. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 25. Algebra: Skaičių lygtys
 26. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 27. Algebra:
 28. Algebra: Dydžių priklausomybė
 29. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 30. Algebra: Tapatybės
 31. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 32. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 33. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 34. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 35. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 36. Algebra:
 37. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 38. Algebra: Lygčių savybės
 39. Algebra: Tapatybės
 40. Algebra: Tiesinė funkcija
 41. Algebra: Taško koordinatės
 42. Algebra: Vienodi vienanariai