369.3. Medžiagų klasifikavimas.

Įrašykite trūkstamą žodį.

Cheminiai junginiai, sudaryti iš elementų, iš kurių vienas yra deguonis, vadinami oksidais.
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų klasifikavimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Saulės sistema.
  2. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
  3. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  4. Fizika: Transporto vystymasis
  5. Algebra: Funkcija ir jos savybės
  6. Geometrija:
  7. Chemija:
  8. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
  9. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  10. Chemija: