369.3. Medžiagų klasifikavimas.

Įrašykite trūkstamą žodį.

Cheminiai junginiai, sudaryti iš elementų, iš kurių vienas yra deguonis, vadinami oksidais.
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų klasifikavimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  2. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  3. Fizika: Elektros sauga
  4. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  5. Algebra: Bendri elementai
  6. Algebra: Ekvivalentiškumas
  7. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  8. Chemija:
  9. Algebra: Diferencijavimas
  10. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.