369.3. Medžiagų klasifikavimas.

Įrašykite trūkstamą žodį.

Cheminiai junginiai, sudaryti iš elementų, iš kurių vienas yra deguonis, vadinami oksidais.
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų klasifikavimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija:
  2. Fizika: Omo dėsnis grandinės daliai
  3. Fizika: Elektromagnetinių virpesių samprata.
  4. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  5. Algebra: Bendri elementai
  6. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
  7. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  8. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
  9. Fizika: Saulės sistema.
  10. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas