2198.3. Tikimybė

Pasirinkite atsakymą.

Skaičius kartojasi 11 kartų, o jo santykinis dažnis yra 1,5. Tas skaičius yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  2. Algebra: Kvadratinės lygtys
  3. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  4. Algebra: Trupmenos išraiška
  5. Geometrija:
  6. Algebra: Kvadratinės lygtys
  7. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  8. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  9. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  10. Geometrija: Rombas ir jo savybės