2198.3. Tikimybė

Pasirinkite atsakymą.

Skaičius kartojasi 11 kartų, o jo santykinis dažnis yra 1,5. Tas skaičius yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  2. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  3. Algebra: Kvadratinė šaknis
  4. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  5. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  6. Geometrija:
  7. Algebra: Kvadratinės lygtys
  8. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  9. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  10. Algebra: Racionalieji skaičiai