2198.3. Tikimybė

Pasirinkite atsakymą.

Skaičius kartojasi 11 kartų, o jo santykinis dažnis yra 1,5. Tas skaičius yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  2. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  3. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  4. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  5. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  6. Algebra: Grafikas y = k/x
  7. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  8. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  9. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  10. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai