1943.3. Vienanariai

Parašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario 3z^{11} koeficientą ir laipsnį.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  2. Algebra:
  3. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  4. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  5. Algebra: Trinariai
  6. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  7. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  8. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  10. Algebra: Skaitmeninė išraiška