1943.3. Vienanariai

Parašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario 3z^{11} koeficientą ir laipsnį.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Abcisės ašis
  3. Algebra: Raidė - kintamasis
  4. Algebra: Priešingi daugianariai
  5. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  6. Algebra: Dvinariai
  7. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  8. Algebra: Lygties sąvoka
  9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  10. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai