1943.3. Vienanariai

Parašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario 3z^{11} koeficientą ir laipsnį.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  2. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  3. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  4. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  5. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  6. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  7. Algebra: Funkcija
  8. Algebra: Priešingi daugianariai
  9. Algebra: Priešingi daugianariai
  10. Algebra: Abcisės ašis