1784.3. Funkcija

Parinkite teisingą atsakymą.

Išrinkite linijinę funkciją.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Abcisės ašis
  2. Algebra: Priešingi daugianariai
  3. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  4. Algebra: Koordinačių plokštuma
  5. Algebra: Lygties sąvoka
  6. Algebra:
  7. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  8. Algebra: Trinariai
  9. Algebra: Vienodi vienanariai
  10. Algebra: Priešingi daugianariai.