313.3. Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

Išvalyto upės vandens ir susintetinto vandens cheminė formulė yra dėl nekintamos medžiagos sudėties.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Diskriminantas
  2. Algebra: ax² + bx = 0
  3. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  4. Algebra: Realieji skaičiai
  5. Fizika: Slėgis.
  6. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  7. Fizika: Medžiagos būsenos.
  8. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  9. Fizika: Garso sklidimas.
  10. Algebra: Hiperbolė