3114.3. Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Parašykite atsakymą.

Kvadrato perimetras yra 44cm. Apskaičiuokite kvadrato plotą!
cm^2
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Ploto sąvoka
Potemė
Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso sklidimas.
  2. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  3. Geometrija:
  4. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  7. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  8. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  9. Chemija: Medžiagos kiekis.
  10. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)