3114.3. Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Parašykite atsakymą.

Kvadrato perimetras yra 44cm. Apskaičiuokite kvadrato plotą!
cm^2
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Ploto sąvoka
Potemė
Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesos spektras
  2. Fizika: Garso sklidimas.
  3. Algebra: Kvadratinė šaknis
  4. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  5. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  6. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  7. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  8. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  9. Geometrija:
  10. Algebra: Aritmetinis vidurkis