3114.3. Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Parašykite atsakymą.

Kvadrato perimetras yra 44cm. Apskaičiuokite kvadrato plotą!
cm^2
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Ploto sąvoka
Potemė
Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija:
  2. Fizika: Judėjimo rūšys.
  3. Algebra: Formulė y = k/x
  4. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  5. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  6. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  7. Fizika: Šviesos spektras
  8. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  9. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  10. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė