3114.3. Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Parašykite atsakymą.

Kvadrato perimetras yra 44cm. Apskaičiuokite kvadrato plotą!
cm^2
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Ploto sąvoka
Potemė
Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesos spektras
  2. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  3. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  4. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  5. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  6. Algebra: Kvadratinė šaknis
  7. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  8. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  9. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  10. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą