3114.3. Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Parašykite atsakymą.

Kvadrato perimetras yra 44cm. Apskaičiuokite kvadrato plotą!
cm^2
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Ploto sąvoka
Potemė
Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą
  2. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  3. Fizika: Fizikos mokslas ir procesas.
  4. Geometrija:
  5. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  6. Fizika: Judėjimo rūšys.
  7. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  8. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  9. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  10. Algebra: