3114.3. Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Parašykite atsakymą.

Kvadrato perimetras yra 44cm. Apskaičiuokite kvadrato plotą!
cm^2
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Ploto sąvoka
Potemė
Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  2. Algebra: Trupmenos išraiška
  3. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą
  4. Algebra: Amplitudė (varijacinė eilutė)
  5. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  6. Chemija:
  7. Algebra:
  8. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  9. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  10. Algebra: Kvadratinė šaknis