2714.3. Funkcija

Užrašykite atsakymą.

Esant kuriai z reikšmei, taškas A (3;z) yra funkcijos y=\sqrt{x+22} grafiko taškas?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Judėjimo grafikas..
  2. Algebra: Hiperbolė
  3. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  4. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  5. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  6. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  8. Algebra: Trupmenos išraiška
  9. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  10. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.