2121.3. Aritmetinis vidurkis

Parašykite atsakymą.

Duota skaičių grupė: {180; 80; 160}. Kokia jų suma?

Kiek yra skaičių?

Apskaičiuokite aritmetinį vidurkį.
Aritmetinis vidurkis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Aritmetinis vidurkis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Grafikas y = k/x
  2. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  3. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  4. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  5. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  6. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  7. Algebra: Kvadratinė šaknis
  8. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  9. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  10. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.