2121.3. Aritmetinis vidurkis

Parašykite atsakymą.

Duota skaičių grupė: {180; 80; 160}. Kokia jų suma?

Kiek yra skaičių?

Apskaičiuokite aritmetinį vidurkį.
Aritmetinis vidurkis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Aritmetinis vidurkis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  2. Geometrija: Trapecija, jos elementai, trapecijos tipai, trapecijos savybės, lygiašonės trapecijos savybės
  3. Algebra: Kvadratinės lygtys
  4. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  5. Fizika:
  6. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  7. Algebra: Kvadratinė šaknis
  8. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  9. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  10. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju