1248.3. Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Užrašykite atsakymą.

Ar daugianaris pertvarkytas teisingai? 4-y^{2}=(2+y)(2-y)
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  2. Algebra: Koordinačių plokštuma
  3. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  4. Algebra:
  5. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  6. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  7. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  8. Algebra: Ordinatės ašis
  9. Algebra: Tapatybės
  10. Algebra: Daugianariai