2216.3. Elektros grandinių panaudojimas

Parašykite teisingą atsakymą

Jeigu dvi 115 V įtampai skirtos 25 W apšvietimo lemputės sujungtos nuosekliai ir prijungtos prie 230 V srovės šaltinio, kokio stiprio srovė tekės abiem lemputėmis? Atsakymą pateikite keturių skaitmenų po kablelio tikslumu.
A
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Elektros srovė.
Potemė
Elektros grandinių panaudojimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  2. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
  3. Algebra: Nelygybių sistemos
  4. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
  5. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
  6. Algebra: Bendri elementai
  7. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
  8. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
  9. Algebra: Koeficientas
  10. Algebra: Variacinė eilutė