2216.3. Elektros grandinių panaudojimas

Parašykite teisingą atsakymą

Jeigu dvi 115 V įtampai skirtos 25 W apšvietimo lemputės sujungtos nuosekliai ir prijungtos prie 230 V srovės šaltinio, kokio stiprio srovė tekės abiem lemputėmis? Atsakymą pateikite keturių skaitmenų po kablelio tikslumu.
A
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Elektros srovė.
Potemė
Elektros grandinių panaudojimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
  2. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas
  3. Algebra: Bendri elementai
  4. Algebra: Kvadratinės nelygybės
  5. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
  6. Algebra: Kvadratinės nelygybės
  7. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
  8. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  9. Geometrija: Stačiojo trikampio sinuso, kosinuso, tangento radimas
  10. Fizika: Energijos transformavimas.