2216.3. Elektros grandinių panaudojimas

Parašykite teisingą atsakymą

Jeigu dvi 115 V įtampai skirtos 25 W apšvietimo lemputės sujungtos nuosekliai ir prijungtos prie 230 V srovės šaltinio, kokio stiprio srovė tekės abiem lemputėmis? Atsakymą pateikite keturių skaitmenų po kablelio tikslumu.
A
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Elektros srovė.
Potemė
Elektros grandinių panaudojimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 2. Algebra: Bendri elementai
 3. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 4. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 5. Fizika: Energijos transformavimas.
 6. Geometrija: Stačiojo trikampio sinuso, kosinuso, tangento radimas
 7. Chemija: 10. kl
 8. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 9. Fizika: Žvaigždės.
 10. Algebra: Nelygybių sistemos
 11. Algebra: Diferencijavimas
 12. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas
 13. Chemija: Metalų cheminės savybės
 14. Algebra: Kvadratinė funkcija
 15. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 16. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 17. Algebra: Geometrinė progresija
 18. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 19. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 20. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 21. Algebra: Diferencijavimas
 22. Algebra: Lygčių grafikai
 23. Algebra: Nelygybių sistemos
 24. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 25. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
 26. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
 27. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
 28. Algebra: Geometrinė progresija
 29. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 30. Fizika: Darbas ir energija.
 31. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 32. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 33. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 34. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
 35. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 36. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
 37. Algebra: Variacinė eilutė
 38. Algebra: Tikimybės
 39. Algebra: Koeficientas
 40. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
 41. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 42. Algebra: Varjacinė eilutė