2141.3. Amplitudė (varjacinė eilutė)

Pasirinkite atsakymą.

Amplitudė yra ______________
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Amplitudė (varjacinė eilutė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  2. Fizika: Medžiagos būsenos
  3. Algebra: Diskriminantas
  4. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  5. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  6. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  7. Algebra: Diskriminantas
  8. Algebra: Moda
  9. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  10. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis