2141.3. Amplitudė (varjacinė eilutė)

Pasirinkite atsakymą.

Amplitudė yra ______________
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Amplitudė (varjacinė eilutė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  2. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  3. Algebra: Diskriminantas
  4. Fizika:
  5. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  6. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  7. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  8. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  9. Fizika: Judėjimo grafikas..
  10. Geometrija: