2141.3. Amplitudė (varjacinė eilutė)

Pasirinkite atsakymą.

Amplitudė yra ______________
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Amplitudė (varjacinė eilutė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  2. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  3. Fizika: Garso savybės
  4. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  5. Fizika:
  6. Geometrija:
  7. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  8. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  9. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  10. Algebra: Proporcijos, procentai