1889.3. Tiesinė funkcija

Parašykite teisingą atsakymą.

Nustatykite funkcijų y=0,2x+1 ir y=x-7 susikirtimo taško koordinates.
x=
y=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Procentai ir proporcijos
 2. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 3. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 4. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 5. Algebra: Lygčių savybės
 6. Algebra: Skaičiaus modulis
 7. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 8. Algebra: Tapatybės
 9. Algebra: Skaičių lygtys
 10. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 11. Algebra: Vienodi vienanariai
 12. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 13. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 14. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 15. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 16. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 17. Algebra:
 18. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 19. Algebra:
 20. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 21. Algebra: Vienodi vienanariai
 22. Algebra: Abcisės ašis
 23. Algebra: Taško koordinatės
 24. Algebra: Tiesinė funkcija
 25. Algebra:
 26. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 27. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 28. Algebra: Priešingi daugianariai
 29. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 30. Algebra: Tapatybės
 31. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 32. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 33. Algebra: Lygčių savybės
 34. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 35. Algebra: Dydžių priklausomybė
 36. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 37. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 38. Algebra: Vienanario koeficientas
 39. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 40. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 41. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 42. Algebra: Skaičių lygtys.