1889.3. Tiesinė funkcija

Parašykite teisingą atsakymą.

Nustatykite funkcijų y=0,2x+1 ir y=x-7 susikirtimo taško koordinates.
x=
y=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 2. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 3. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 4. Algebra: Skaičių lygtys
 5. Algebra: Vienodi vienanariai
 6. Algebra:
 7. Algebra: Vienanario koeficientas
 8. Algebra: Taško koordinatės
 9. Algebra: Tapatybės
 10. Algebra: Vienodi vienanariai
 11. Algebra: Tiesinė funkcija
 12. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 13. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 14. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 15. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 16. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 17. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 18. Algebra: Tapatybės
 19. Algebra: Procentai ir proporcijos
 20. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 21. Algebra: Dydžių priklausomybė
 22. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 23. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 24. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 25. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 26. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 27. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 28. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 29. Algebra: Skaičių lygtys.
 30. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 31. Algebra: Lygčių savybės
 32. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 33. Algebra: Priešingi daugianariai
 34. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 35. Algebra: Lygčių savybės
 36. Algebra:
 37. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 38. Algebra: Skaičiaus modulis
 39. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 40. Algebra: Abcisės ašis
 41. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 42. Algebra: