3251.3. Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? "Spindulys turi be galo daug taškų."
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Įvadas. Ką nagrinėja geometrija? Geometrinės figūros
Potemė
Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapatybės
 2. Algebra: Vienodi vienanariai
 3. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 4. Algebra: Taško koordinatės
 5. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 6. Algebra: Vienanario koeficientas
 7. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 8. Algebra: Skaičių lygtys.
 9. Algebra: Abcisės ašis
 10. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 11. Algebra: Tiesinė funkcija
 12. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 13. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 14. Algebra: Vienodi vienanariai
 15. Algebra: Skaičių lygtys
 16. Algebra: Tapatybės
 17. Algebra: Lygčių savybės
 18. Algebra: Skaičiaus modulis
 19. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 20. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 21. Algebra:
 22. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 23. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 24. Algebra: Lygčių savybės
 25. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 26. Algebra: Dydžių priklausomybė
 27. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 28. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 29. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 30. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 31. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 32. Algebra:
 33. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 34. Algebra:
 35. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 36. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 37. Algebra: Procentai ir proporcijos
 38. Algebra: Priešingi daugianariai
 39. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 40. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 41. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 42. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė