3251.3. Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? "Spindulys turi be galo daug taškų."
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Įvadas. Ką nagrinėja geometrija? Geometrinės figūros
Potemė
Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienodi vienanariai
 2. Algebra: Abcisės ašis
 3. Algebra: Skaičių lygtys.
 4. Algebra: Procentai ir proporcijos
 5. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 6. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 7. Algebra: Lygčių savybės
 8. Algebra: Priešingi daugianariai
 9. Algebra: Skaičių lygtys
 10. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 11. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 12. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 13. Algebra:
 14. Algebra: Tiesinė funkcija
 15. Algebra: Taško koordinatės
 16. Algebra: Vienanario koeficientas
 17. Algebra: Vienodi vienanariai
 18. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 19. Algebra:
 20. Algebra: Lygčių savybės
 21. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 22. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 23. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 24. Algebra: Tapatybės
 25. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 26. Algebra: Dydžių priklausomybė
 27. Algebra: Skaičiaus modulis
 28. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 29. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 30. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 31. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 32. Algebra:
 33. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 34. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 35. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 36. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 37. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 38. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 39. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 40. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 41. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 42. Algebra: Tapatybės