3251.3. Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? "Spindulys turi be galo daug taškų."
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Įvadas. Ką nagrinėja geometrija? Geometrinės figūros
Potemė
Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 2. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 3. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 4. Algebra: Skaičių lygtys
 5. Algebra: Procentai ir proporcijos
 6. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 7. Algebra:
 8. Algebra: Lygčių savybės
 9. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 10. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 11. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 12. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 13. Algebra: Vienodi vienanariai
 14. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 15. Algebra: Vienanario koeficientas
 16. Algebra: Priešingi daugianariai
 17. Algebra: Skaičiaus modulis
 18. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 19. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 20. Algebra: Tapatybės
 21. Algebra: Abcisės ašis
 22. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 23. Algebra:
 24. Algebra:
 25. Algebra: Skaičių lygtys.
 26. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 27. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 28. Algebra: Lygčių savybės
 29. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 30. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 31. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 32. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 33. Algebra: Tiesinė funkcija
 34. Algebra: Taško koordinatės
 35. Algebra: Vienodi vienanariai
 36. Algebra: Tapatybės
 37. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 38. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 39. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 40. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 41. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 42. Algebra: Dydžių priklausomybė