1902.3. Grafiko y = kx + b brėžimas

Tiesinės funkcijos formulė yra y= kx+ b. Palyginkite duotame grafike k ir b reikšmes su 0.


k 0

b 0

Parašykite atsakymą.

Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Grafiko y = kx + b brėžimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  2. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  3. Algebra: Skirtingi vienanariai
  4. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  5. Algebra: Kintamojo reikšmė
  6. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  7. Algebra: Vienanariai
  8. Algebra: Panašūs daugianariai
  9. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  10. Algebra: Funkcija y = x²