1902.3. Grafiko y = kx + b brėžimas

Tiesinės funkcijos formulė yra y= kx+ b. Palyginkite duotame grafike k ir b reikšmes su 0.


k 0

b 0

Parašykite atsakymą.

Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Grafiko y = kx + b brėžimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  2. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  3. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  4. Algebra: Skirtingi vienanariai
  5. Algebra: Abcisės ašis
  6. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  7. Algebra: Skaičiaus modulis
  8. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  9. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  10. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė