2677.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Parašykite atsakymą.

Ištraukite skaičiaus 6724 kvadratinę šaknį!
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  3. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  4. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  5. Algebra: Mediana
  6. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  7. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  8. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  9. Fizika: Šviesos spektras.
  10. Geometrija: Rombas ir jo savybės