2677.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Parašykite atsakymą.

Ištraukite skaičiaus 6724 kvadratinę šaknį!
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + c = 0
  2. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  3. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  4. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  5. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  6. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  7. Fizika: Šviesos spektras.
  8. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  9. Fizika: Garso pasekmės.
  10. Algebra: