1254.3. Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Parašykite atsakymą.

Pertvarkykite (išskaidykite dauginamaisiais) duotą daugianarį, naudodami greitosios daugybos formules. yx^{2}-6xy+9y
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  2. Algebra: Trinariai
  3. Algebra: Raidė - kintamasis
  4. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  5. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  6. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  7. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  8. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  9. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  10. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis