1254.3. Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Parašykite atsakymą.

Pertvarkykite (išskaidykite dauginamaisiais) duotą daugianarį, naudodami greitosios daugybos formules. yx^{2}-6xy+9y
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 2. Algebra: Koordinačių plokštuma
 3. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 4. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 5. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 6. Algebra: Vienanariai
 7. Algebra: Kintamojo reikšmė
 8. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 9. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 10. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 11. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 12. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 13. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 14. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 15. Algebra: Lygčių savybės
 16. Algebra: Panašūs vienanariai
 17. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 18. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 19. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 20. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 21. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 22. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 23. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 24. Algebra: Koordinačių plokštuma
 25. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 26. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 27. Algebra:
 28. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 29. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 30. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 31. Algebra: Raidė - kintamasis
 32. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 33. Algebra: Trinariai
 34. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 35. Algebra: Taško koordinatės
 36. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 37. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 38. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 39. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 40. Algebra: Funkcija
 41. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 42. Algebra: Panašūs vienanariai