1254.3. Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Parašykite atsakymą.

Pertvarkykite (išskaidykite dauginamaisiais) duotą daugianarį, naudodami greitosios daugybos formules. yx^{2}-6xy+9y
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  2. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  3. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  4. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  5. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  6. Algebra: Koordinačių plokštuma
  7. Algebra: Kintamojo reikšmė
  8. Algebra: Raidė - kintamasis
  9. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  10. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.