346.3. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite, koks vandens kiekis moliais susidarys, 1,5 mol Fe(OH)3 visiškai neutralizavus druskos rūgštimi.
mol
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Masė ir tankis
  2. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  3. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  4. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  5. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  6. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  7. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  8. Fizika:
  9. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  10. Fizika: