346.3. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite, koks vandens kiekis moliais susidarys, 1,5 mol Fe(OH)3 visiškai neutralizavus druskos rūgštimi.
mol
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  2. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  3. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  4. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  5. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  6. Algebra: Moda
  7. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  8. Fizika:
  9. Algebra: Racionalieji skaičiai
  10. Geometrija: