346.3. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite, koks vandens kiekis moliais susidarys, 1,5 mol Fe(OH)3 visiškai neutralizavus druskos rūgštimi.
mol
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija:
  2. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  3. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  4. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  5. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  6. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  7. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  8. Algebra:
  9. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  10. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.