346.3. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite, koks vandens kiekis moliais susidarys, 1,5 mol Fe(OH)3 visiškai neutralizavus druskos rūgštimi.
mol
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  2. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  3. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  4. Algebra:
  5. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  6. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  7. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  8. Algebra: Trupmenos išraiška
  9. Fizika: Šviesos spektras.
  10. Algebra: Racionali išraiška