346.3. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite, koks vandens kiekis moliais susidarys, 1,5 mol Fe(OH)3 visiškai neutralizavus druskos rūgštimi.
mol
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  2. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  3. Fizika: Masė ir tankis
  4. Fizika: Šviesos spektras.
  5. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  6. Algebra: Realieji skaičiai
  7. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  8. Fizika:
  9. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  10. Algebra: Trupmenos