346.3. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite, koks vandens kiekis moliais susidarys, 1,5 mol Fe(OH)3 visiškai neutralizavus druskos rūgštimi.
mol
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  2. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  3. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  4. Algebra: Parabolė
  5. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Fizika: Masė ir tankis
  8. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  9. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  10. Chemija: Medžiagų įvairovė.