346.3. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite, koks vandens kiekis moliais susidarys, 1,5 mol Fe(OH)3 visiškai neutralizavus druskos rūgštimi.
mol
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  2. Algebra: Racionalieji skaičiai
  3. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  4. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  5. Algebra: Parabolė
  6. Fizika:
  7. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  8. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  9. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  10. Fizika: