1791.3. Racionalieji skaičiai

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite.
13+(-18)+6=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionalieji skaičiai
  2. Algebra: Skirtingi vienanariai
  3. Algebra: Lygties sąvoka
  4. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  5. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  6. Algebra: Koordinačių plokštuma
  7. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  8. Algebra: Funkcija
  9. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  10. Algebra: Skaitmeninė išraiška