1791.3. Racionalieji skaičiai

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite.
13+(-18)+6=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  2. Algebra: Kintamojo reikšmė
  3. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  4. Algebra: Koordinačių plokštuma
  5. Algebra: Dvinariai
  6. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  7. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  8. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  9. Algebra: Vienanariai
  10. Algebra: Lygties sąvoka