1791.3. Racionalieji skaičiai

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite.
13+(-18)+6=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  2. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  3. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  4. Algebra: Racionalieji skaičiai
  5. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  6. Algebra: Taško koordinatės
  7. Algebra: Kintamojo reikšmė
  8. Algebra: Taško koordinatės
  9. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  10. Algebra: Lygties sąvoka