904.3. Iracionalieji skaičiai

Parašykite atsakymą.

Raskite mažiausią įmanomą sveikojo skaičiaus reikšmę, kur a ≥ 1, kad atsakymas nebūtų iracionalusis skaičius \sqrt{7+a}
a=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Iracionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  2. Fizika: Garso sklidimas.
  3. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  4. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  5. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  6. Fizika: Šviesos atspindys ir veidrodžiai.
  7. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  8. Algebra: Funkcija
  9. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  10. Fizika: Fizikiniai dydžiai