493.3. Šviesos spektras.

Parašykite teisingą atsakymą

Kokias spalvas sumaišius galime gauti bet kokią spalvą?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Šviesos spektras.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  2. Algebra: Trupmenos
  3. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  4. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra
  5. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  6. Algebra: ax² + c = 0
  7. Algebra: Mediana
  8. Fizika: Garso sklidimas
  9. Algebra: Kvadratinės lygtys
  10. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.