493.3. Šviesos spektras.

Parašykite teisingą atsakymą

Kokias spalvas sumaišius galime gauti bet kokią spalvą?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Šviesos spektras.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  2. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  3. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  4. Fizika: Šviesos spektras.
  5. Algebra: Mediana
  6. Algebra: Tikimybė
  7. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  8. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  9. Chemija:
  10. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė