493.3. Šviesos spektras.

Parašykite teisingą atsakymą

Kokias spalvas sumaišius galime gauti bet kokią spalvą?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Šviesos spektras.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos
  2. Fizika:
  3. Algebra: Moda
  4. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  5. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  6. Algebra: ax² + c = 0
  7. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra
  8. Chemija: Medžiagos kiekis.
  9. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  10. Fizika: Garso sklidimas