493.3. Šviesos spektras.

Parašykite teisingą atsakymą

Kokias spalvas sumaišius galime gauti bet kokią spalvą?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Šviesos spektras.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  3. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  4. Algebra: Kvadratinė šaknis
  5. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  6. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  7. Algebra: Tikimybė
  8. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  9. Chemija:
  10. Algebra: Trupmenos