356.3. Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite NaCl masę, kurios reikia, kad paruoštume 50 g 7,5% tirpalą.
g
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Vanduo žmogaus gyvenime.
Potemė
Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą
  2. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  3. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  4. Chemija:
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Algebra: ax² + c = 0
  7. Algebra: Kvadratinė šaknis
  8. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  9. Chemija: Medžiagos kiekis.
  10. Algebra: Trupmenos išraiška