356.3. Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite NaCl masę, kurios reikia, kad paruoštume 50 g 7,5% tirpalą.
g
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Vanduo žmogaus gyvenime.
Potemė
Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
  2. Chemija: Medžiagos kiekis.
  3. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  4. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  7. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  8. Algebra: ax² + c = 0
  9. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  10. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė